Ingangsdatum: 2 augustus 2022

Inleiding:

Instructure zet zich in voor de bescherming van de informatie die wij verwerken door ons best te doen om ervoor te zorgen dat de informatie alleen gebruikt wordt om studenten en onderwijs te ondersteunen. Wij laten ons bij onze missie leiden door onze fundamentele privacybeginselen:

 1. Transparantie: Wij zullen streven naar transparante gegevensverwerking in ons bedrijf. 
 2. Aanspreekbaarheid: Wij zullen onze inzet voor privacy op concrete en tastbare manieren aantonen.
 3. Integriteit: Wij zullen ernaar streven dat de gegevens die ons worden toevertrouwd volledig, consequent en nauwkeurig zijn.
 4. Beveiliging: Wij zullen passende technische, administratieve en organisatorische maatregelen nemen en handhaven om gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te beschermen.
 5. Vertrouwelijkheid: Wij zullen beleidslijnen, procedures en praktijken vaststellen en handhaven die de toegang tot gegevens beperken en bescherming bieden tegen onwettige of onbedoelde toegang of openbaarmaking. 

Als onderdeel van onze verbintenis om de privacy van studenten, pedagogen en instellingen te beschermen, hebben wij de Student Privacy Pledge ondertekend en zijn wij lid van het Future of Privacy Forum.

Instructure heeft ook het TrustEd Apps Data Privacy Certification Seal verworven. 

Wij willen u uitnodigen om meer te weten te komen over de gegevenspraktijken op onze platforms die levenslang leren mogelijk maken.

Inhoud:

 1. Over onze Gebruikers en onze Producten.
 2. Verzamelen van informatie.
 3. Ons gebruik van uw Gegevens.
 4. Bekendmaking van informatie.
 5. Privacy van kinderen.
 6. Uw Informatie, uw Zeggenschap.
 7. Overige belangrijke Informatie.
 8. Beveiliging van uw Persoonsgegevens.
 9. Contactinformatie.

Instructure, Inc. en haar aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen ("Instructure," "wij," "onze" of "ons") hebben deze Productprivacyverklaring ("Privacyverklaring") opgesteld om onze privacypraktijken te beschrijven. Deze Privacyverklaring regelt de informatie die verzameld en verwerkt wordt door onze producten en diensten (tezamen de "Producten"), die hier vermeld worden: https://www.instructure.com/product/all-products.

 1. Over onze Gebruikers en onze Producten.

Hoe wij uw informatie gebruiken, hangt af van onze relatie met u. Wij leveren onze Producten hoofdzakelijk aan Academische Instellingen, zoals Amerikaanse K-12 scholen en hoger onderwijs, en Bedrijfsopleidingen die onze Producten gebruiken om het onderwijs te versterken, het leren te bevorderen, mogelijkheden voor beroepsontwikkeling te bieden en de resultaten van de studenten te verbeteren. 

Als u een eindgebruiker bent van een Academische Instelling of Bedrijf dat onze producten gebruikt, betekent dit dat uw instelling bepaalt hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden. Dit betekent dat de privacyverklaring van uw instelling het gebruik van uw persoonsgegevens regelt. Deze privacyverklaring is alleen bedoeld om transparantie te verschaffen in verband met onze privacypraktijken. 

Wij hebben de volgende samenvatting gegeven om u te helpen begrijpen wat wij doen met de informatie die wij via onze Producten verwerken en de relatie tussen onze gebruikers en de Producten.

Gebruikers

Producten

Voorbeelden

 • Pedagogen en Faculteit
 • Academische Instellingen
 • Studenten
 • Ouders/Voogden
 • Beheerders van Instellingen
 • Bedrijfs-werknemers

Canvas van Instructure:

 • Canvas LMS
 • Canvas Studio
 • Canvas Catalog
 • Canvas Student Pathways
 • Canvas Student ePortfolios
 • Canvas Network
 • Canvas Commons
 • Pedagogen bieden inhoud en instructie aan via Canvas LMS
 • Pedagogen kunnen Canvas LMS gebruiken om leerlingen één-op-één feedback te geven of om hun studenten collaboratieve werkruimten aan te bieden
 • Academische Instellingen kunnen Canvas LMS gebruiken om de manier waarop pedagogen en studenten Canvas LMS gebruiken mogelijk te maken, te personaliseren en te configureren
 • Pedagogen en studenten kunnen video's indienen met Canvas Studio
 • Ouders kunnen het academisch werk van hun student bekijken in Canvas LMS

Mastery van Instructure:

 • Mastery Connect
 • Mastery Item Bank 
 • Mastery Item Bank Supplement
 • Mastery View College Prep
 • Mastery View Formative Assessments
 • Mastery View Interim Assessments
 • Mastery View Predictive Assessments
 
 • Pedagogen gebruiken Mastery Connect om hun studenten te evalueren en hun leerplan te plannen
 • Academische Instellingen en Pedagogen kunnen op normen gebaseerde items gebruiken om na te gaan of de studenten de normen begrijpen en om het leren van de studenten te evalueren

Elevate van Instructure: 

 • Elevate K-12 Analytics
 • Elevate Data Quality
 • Elevate Data Hub
 • Elevate Data Sync
 • Elevate Standards 
 • Academische Instellingen kunnen Elevate Data Quality gebruiken om er zeker van te zijn dat hun gegevens actueel en accuraat zijn
 • Academische Instellingen kunnen Elevate K-12 Analytics gebruiken om geïntegreerde gegevens te verstrekken, zodat zij begrijpen wat van invloed is op het succes van studenten

Impact van Instructure

 • Impact kan door Academische Instellingen gebruikt worden om de implementatie van technologie in een district te stimuleren
 • Academische Instellingen kunnen Impact gebruiken om de impact van technologie op de betrokkenheid en de resultaten van de studenten te evalueren

Studenten

Academische Instellingen 

Professionals

Ouders/Voogden

Canvas Student ePortfolios

Portfolium

 • Studenten kunnen hun prestaties laten zien aan potentiële werkgevers en medestudenten en in contact komen met andere gebruikers, zoals werkgevers, professionals en andere studenten
 • Werkgevers kunnen kandidaten zoeken en selecteren
 1. Verzamelen van informatie.

Nu u onze Producten kent, willen wij u meer vertellen over de informatie die onze Producten verzamelen en verwerken.

Persoonsgegevens

Informatie die u individueel kan identificeren, alleen of in combinatie met andere informatie, zoals: 

 • Voor- en achternaam
 • Gender of gewenste voornaamwoorden
 • E-mailadres
 • Academische Instelling 
 • Gebruikersnaam en wachtwoord
 • Geografische informatie, zoals uw locatie
 • Profielinformatie (zoals een korte bio of profielfoto)
 • Telefoon- of mobiel nummer 
 • Betaalkaartgegevens (alleen Canvas Catalog)
 • Geïmporteerde profielinformatie van websites van derden indien u ervoor kiest u te registreren en/of in te loggen met inloggegevens van deze websites
 • Informatie van Academische Instellingen om uw profiel te registreren (zoals student ID-nummer)
 • Berichten in app of opmerkingen in discussiegroepen
 • Geboortedatum (alleen voor Portfolium, Mastery Connect en Elevate-producten)
 • Ingezonden inhoud (zoals onderzoeksverslagen, klassikale opdrachten)
 • Soorten gegevens beschreven in de Ed-Fi Gegevensstandaard (alleen Elevate-producten)
 • Videobeelden en stemopnamen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer:

 • U een account aanmaakt voor onze Producten of u deze gebruikt
 • Een Academische Instelling een account voor u aanmaakt in onze Producten
 • U informatie importeert van websites en bronnen van derden, zoals sociale media sites
 • Anderen u uitnodigen om u bij onze Producten aan te sluiten
 • Een Academische Instelling informatie uit studentinformatiesystemen of andere institutionele systemen naar onze producten overbrengt

Informatie over het gebruik van het Product

Informatie die verwerkt wordt tijdens het gebruik van onze Producten, zoals:

 • Uw interacties met andere gebruikers, bijvoorbeeld berichten, opmerkingen en geüploade bestanden
 • Prestaties van de Producten, zoals hoe u bepaalde functies gebruikt
 • Beschrijvingen, afbeeldingen, hashtags en andere informatie in verband met geüploade informatie
 • Hoe u onze Producten gebruikt, zoals de tijd die u besteedt aan interactie met bepaalde functies en de datum en tijd van uw bezoeken

Wanneer u onze Producten gebruikt, verzamelen wij informatie over hoe u onze Producten gebruikt

Communicatie en andere interacties met ons

Alle informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, die u tijdens uw interacties met ons verstrekt, zoals:

 • Contactinformatie
 • Inhoud van e-mails

Wij verzamelen informatie uit en over uw communicatie en interacties met ons. Wij verzamelen bijvoorbeeld informatie wanneer u:

 • Hulp vraagt bij onze helpdesk
 • Ons feedback over onze Producten geeft
 • Zich aanmeldt voor een congres, webinar of evenement van Instructure en dit bijwoont
 • Deelneemt aan enquêtes en wedstrijden
 • Op een andere manier met ons communiceert of in interactie bent

Apparaatinformatie

Informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, van en over uw apparaat, zoals:

 • Browsertype, instellingen en voorkeuren
 • Besturingssysteem
 • Informatie over de plaats (bv. land of staat)
 • Persistente identificatoren
 • Internet Protocol (IP) adres (een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het Internet gebruikt, en dat per sessie kan verschillen)
 • Domeinnaam
 • Unieke apparaatidentificatoren

Wanneer u onze Producten op een apparaat gebruikt, zoals de meeste Internetdiensten, verzamelen en bewaren wij automatisch apparaatinformatie telkens wanneer u onze Producten gebruikt

Beroepsinformatie

Informatie over uw loopbaan en beroepsprestaties, zoals:

 • Door de werkgever gevraagde informatie, die persoonsgegevens kan bevatten, zoals uw cv
 • Functiebeschrijvingen en -vereisten

Wij verzamelen deze informatie, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert naar een baan die op Portfolium of op ePortfolios van studenten is geplaatst en een account activeert dat door uw Academische Instelling is aangemaakt

 1. Ons gebruik van uw Gegevens.

Nu u meer te weten bent gekomen over de informatie die wij verwerken, vertellen wij hier wat wij ermee doen.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor ze verzameld zijn, zullen wij u vooraf op de hoogte brengen van de nieuwe verwerking en indien nodig toestemming vragen. 

Wij beperken het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens tot de elementen die nodig zijn voor de werking van onze Producten, of zoals anders vermeld in deze Privacyverklaring. Wij houden ons niet bezig met automatische besluitvorming, reclame voor studenten of profilering. 

Om onze Producten te verstrekken, te analyseren en te verbeteren. Wij gebruiken de hierboven beschreven informatie om onze Producten te verstrekken, te analyseren en te verbeteren, onder andere om:

 • Uw account aan te maken en te beheren
 • U als gebruiker te identificeren
 • Support-tickets te registreren en toe te wijzen 
 • Onze producten te leveren, te beheren, te onderhouden en te verbeteren
 • Uw ervaring te personaliseren en te verbeteren
 • Met u contact op te nemen en met u te communiceren, ook om te reageren op uw opmerkingen of vragen
 • Klantondersteuning te bieden
 • Feedback over onze Producten te vragen, onder meer door u te vragen te reageren op enquêtes of vragenlijsten (met uw toestemming)

Zie het gedeelte "Websites van derden" hieronder voor verdere bijzonderheden over het delen van informatie met websites of platforms van derden.

Geanonimiseerd of geaggregeerd gebruik. Wij kunnen geanonimiseerde of geaggregeerde informatie - informatie die van specifieke identificatoren is ontdaan zodat deze u niet afzonderlijk kan identificeren (d.w.z. niet-persoonlijke informatie) - voor om het even welk doel creëren en gebruiken. 

 1. Bekendmaking van informatie.

Nu zullen wij vertellen hoe wij informatie, waaronder ook persoonsgegevens, delen of bekendmaken. Wij delen uitsluitend informatie, en staan u toe om uitsluitend informatie te delen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens aan derden. 

 1. Openbaarmaking van informatie door Instructure.

Instructure kan informatie delen met de volgende ontvangers of zoals hieronder uiteengezet.

Gemeenschappelijke entiteiten. Wij kunnen uw informatie, inclusief persoonsgegevens, delen met bedrijven onder gemeenschappelijke eigenaarschap of controle van Instructure, inclusief aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen, om te helpen onze Producten te leveren.

Externe dienstverleners. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bevoegde externe dienstverleners met als enig doel om u onze Producten te leveren. 

Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om persoonlijke informatie die wij met hen delen te gebruiken voor hun eigen reclame- of marketingdoeleinden, of voor enig ander doel dan in verband met de diensten die zij aan Instructure leveren. Bovendien verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens niet aan derden.

Zoals wettelijk vereist. In bepaalde omstandigheden kunnen wij genoodzaakt zijn informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, bekend te maken om: 

 • Te voldoen aan wettelijke of regelgevende processen (zoals een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een onderzoek van de overheid)
 • Het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Instructure en andere toepasselijke beleidslijnen te handhaven
 • Te reageren op beweringen dat enige content de rechten van derden schendt
 • De rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Instructure, haar werknemers, haar gebruikers, haar klanten en het publiek te beschermen

Bestuurswijziging. Wij kunnen informatie over u delen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, financiering, overname, faillissement, ontbinding, transactie of procedure met betrekking tot verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van het geheel of een deel van onze zaken of activa aan een ander bedrijf. Indien informatie op deze manier wordt gedeeld, zal daarvan melding worden gemaakt op onze website www.instructure.com.

Met uw toestemming of op uw aanwijzing. Wij kunnen informatie die niet in deze Privacyverklaring beschreven staat met uw toestemming of op uw specifieke aanwijzing delen, bijvoorbeeld als u ervoor kiest om de Producten te gebruiken met sociale netwerkplatforms (bijv. Facebook, YouTube, Twitter, enz.).

Geanonimiseerd of geaggregeerd gebruik. Wij kunnen geanonimiseerde of geaggregeerde informatie - informatie die van specifieke identificatoren is ontdaan zodat deze u niet afzonderlijk kan identificeren (d.w.z. niet-persoonlijke informatie) - zonder beperking voor om het even welk doel delen, tenzij dit door toepasselijke wetgeving verboden wordt.

 1. Openbaarmaking van informatie via de producten van Instructure.

Onze Producten hebben functies die informatie delen (inclusief persoonlijke informatie) met bevoegde derden of u in staat stellen om informatie te delen met derden of het publiek. Deze bekendmakingen worden hieronder beschreven. 

Academische Instellingen, cursusaanbieders of ouders. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de Academische Instelling of het bedrijf dat verbonden is met uw gebruik van onze Producten. Waar toegestaan kunnen wij uw informatie ook delen met relevante partijen die verbonden zijn aan de Academische Instelling, zoals pedagogen of medestudenten, of ouders van studenten die onze Producten gebruiken of medegebruikers.

Dit zou bijvoorbeeld van toepassing zijn:

 • Indien uw Academische Instelling onze Producten gebruikt als een leerbeheerplatform en u toegang tot de Producten heeft gegeven; of
 • Als u een cursus volgt via de Producten, zullen wij uw persoonsgegevens die u bij de accountregistratie en de registratie van het cursuswerk hebt verstrekt, delen met de pedagoog en/of de Academische Instelling

Overige derden. U kunt ervoor kiezen om informatie via onze Producten, zoals Portfolium, met andere gebruikers van de Producten of het publiek te delen wanneer u content plaatst of op een andere manier informatie over uzelf verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de beschikbare informatie door anderen, dus dient u zorgvuldig te overwegen of en wat u plaatst of hoe u zich identificeert. 

Als u Portfolium gebruikt, kunt u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens delen wanneer u:

 • Een account aanmaakt: in dat geval zullen uw naam en andere profielinformatie zichtbaar en doorzoekbaar zijn voor andere gebruikers en Werkgeverspartners (zoals hierboven vermeld)
 • Content op Portfolium plaatst, zoals video's, foto's, schoolprojecten en opmerkingen, die op Portfolium worden weergegeven en standaard door andere gebruikers kunnen worden bekeken
 • Openbare blogs, gemeenschapsforums, of de nieuwsfeed binnen het Product opent 
 • Berichten plaatst op onze openbare blog, die beheerd wordt door een applicatie van derden. Onze Privacyverklaring dekt de praktijken van deze derden niet, en uw interacties met deze applicaties van derden worden beheerst door hun eigen privacybeleid

Op Portfolium maken wij het account van een minderjarige gebruiker niet openbaar; alleen ouders en Academische Instellingen hebben toegang tot het account van een minderjarige gebruiker. En wij maken de accounts of gegevens van gebruikers niet openbaar op Canvas LMS & Mastery Connect.

Met uw toestemming of op uw aanwijzing. Wij kunnen informatie die niet in deze Privacyverklaring beschreven staat met uw toestemming of op uw specifieke aanwijzing delen, bijvoorbeeld als u ervoor kiest om de Producten te gebruiken met sociale netwerkplatforms (bijv. Facebook, YouTube, Twitter, enz.).

 1. Privacy van kinderen.

Voor gebruikers van Canvas LMS en de Mastery-producten kunnen wij stappen ondernemen die bedoeld zijn om te voldoen aan de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA"). Zie onze Children's Online Privacy Protection Act Privacyverklaring.

Behalve voor bevoegde gebruikers van Canvas LMS, Canvas Studio, Canvas Student Pathways of de Mastery-producten, als u verneemt dat een kind jonger dan dertien jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, waarschuwt u ons dan via privacy@instructure.com.

 1. Uw Informatie, uw Zeggenschap. 

Wij bieden u verschillende manieren om uw informatie te beheren. 

Ouders en Academische Instellingen Ouders en pedagogen kunnen de van kinderen verzamelde informatie bekijken, verzoeken om verwijdering van deze informatie of verzoeken om deze informatie niet langer te verzamelen of te gebruiken door contact met ons op te nemen via privacy@instructure.com of door een helpdesk-ticket in te dienen via onze Producten. 

Accountinformatie. U kunt sommige van uw persoonsgegevens wijzigen door uw Productprofiel te bewerken. U kunt ons ook vragen uw informatie te wijzigen of te wissen door een e-mail te sturen naar privacy@instructure.com of door een helpdesk-ticket in te dienen via onze Producten. Wanneer de wet dat toestaat en behoudens uitzonderingen zullen wij binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. Het is mogelijk dat wij informatie die zich in onze archieven bevindt niet kunnen wissen.

Sluiten van een Portfolium Account. Als u uw Portfolium account wilt verwijderen, kunt u naar het tabblad "Privacy" onder "Accountinstellingen" gaan en klikken op "Account deactiveren." Zodra uw account gedeactiveerd is, kunt u verzoeken om uw account te verwijderen door "Permanent verwijderen" te kiezen in het scherm "Account deactiveren". Na een verzoek tot verwijdering hebt u vijftien dagen de tijd om van gedachten te veranderen voordat wij uw verzoek tot verwijdering niet meer ongedaan kunnen maken.

Werkgeverscommunicatie. Portfolium-gebruikers (die ouder zijn dan 18 jaar) kunnen via Portfolium privéberichten ontvangen van goedgekeurde werkgevers. Portfolium-gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor alle door werkgevers gegenereerde privéberichten. Portfolium-gebruikers kunnen ook de privacy-instellingen in hun account gebruiken om ervoor te kiezen dat hun informatie niet met werkgevers wordt gedeeld. 

Pushberichten. Als u geen pushberichten meer wilt ontvangen, gebruik dan de instellingen op uw mobiele toestel om u af te melden. Houd er rekening mee dat het afmelden voor het ontvangen van pushberichten gevolgen kan hebben voor uw gebruik van onze Producten (zoals het ontvangen van een melding dat u een nieuw bericht hebt). Merk op dat de afmeldingsprocedure verschilt afhankelijk van het mobiele toestel dat u gebruikt.

Locatie. Sommige Producten kunnen precieze locatie-informatie over uw mobiele apparaat verzamelen, maar alleen met uw toestemming. Als u de toestemming voor het verzamelen van precieze locatiegegevens wilt intrekken, kunt u de locatie-instellingen op uw mobiele apparaat wijzigen.

Indien u toegang wenst tot persoonsgegevens die niet op een andere manier beschikbaar zijn via een van de hierboven beschreven mechanismen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@instructure.com of een helpdesk-ticket indienen via onze Producten.

 1. Overige belangrijke Informatie.

Privacyovereenkomsten voor studentgegevens. Wanneer wij onze producten aan bepaalde Amerikaanse Academische Instellingen leveren, kunnen wij een Privacyovereenkomst voor Studentgegevens ("SDPA") op staatsniveau ondertekenen met een zogenaamd Local Educational Agency ("LEA"). De LEA's stellen deze SDPA's openbaar beschikbaar. U kunt de SDPA's die wij met LEA's hebben ondertekend, bekijken op de website van het Student Data Privacy Consortium, die hier te vinden is.

Websites van derden. Onze Producten kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden waarmee u onze Producten kunt verlaten en naar een andere website kunt gaan wanneer u op zo'n link klikt. Uw informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, kan door die afzonderlijke entiteiten worden verzameld. Wij hebben geen controle over deze externe websites of hun content, beoordelen ze niet en kunnen er niet verantwoordelijk voor zijn. 

Houd er rekening mee dat de voorwaarden van deze Privacyverklaring niet op deze externe websites of content, of op het verzamelen van gegevens van toepassing zijn nadat u op links naar dergelijke externe websites hebt geklikt. De links naar websites of locaties van derden zijn voor uw gemak en betekenen niet dat wij die derden of hun producten, content of websites goedkeuren.

 1. Beveiliging van uw Persoonsgegevens.

Instructure neemt redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. U kunt meer details over ons beveiligingsprogramma vinden door onze webpagina over beveiliging hier te bezoeken en onze beveiligings- en due diligence-documenten te bekijken.

Ondanks deze maatregelen dient u zich ervan bewust te zijn dat wij veiligheidsrisico's in verband met persoonsgegevens niet volledig kunnen uitsluiten. Geen enkele methode van overdracht via internet of methode van elektronische opslag is 100% veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Alle content die u plaatst of input die u geeft tijdens het gebruik van onze Producten is op uw eigen risico.

Houd er rekening mee dat de persoonsgegevens die wij verzamelen overgebracht kunnen worden naar en bewaard kunnen worden op servers of databanken die zich buiten uw land bevinden en dat persoonsgegevens toegankelijk kunnen zijn voor wetshandhavingsinstanties en nationale veiligheidsdiensten in die rechtsgebieden.

 1. Contactinformatie.

Instructure stelt uw opmerkingen of vragen over deze Privacyverklaring op prijs. Stuur ons een e-mail op privacy@instructure.com of neem contact met ons op via het volgende adres of telefoonnummer:

Instructure, Inc.

6330 S 3000 E, Suite 700

Salt Lake City, UT 84121

Verenigde Staten

+1 (801) 869-5000

Instructure Global Ltd

New Penderel House, 4th Floor

283-288 High Holborn

Londen, VK WC1V 7HP Engeland

0900 358 4330

Voor het opnemen van contact met onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: privacy@instructure.com

Wijziging van deze Privacyverklaring. Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij wijzigingen in deze Verklaring aanbrengen, zullen wij de "Ingangsdatum" hierboven wijzigen. Indien dergelijke wijzigingen materieel zijn, zal een kennisgeving van de wijzigingen samen met de herziene Privacyverklaring worden geplaatst. Wij raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om op de hoogte te blijven van onze privacypraktijken. 

0

Support

You may contact us at anytime with questions by emailing us at privacy@instructure.com

0

Previous Versions

You can access the previous version of our Product Privacy Notice here.