​​​Productprivacyverklaring Instructure 

Ingangsdatum: 30 juni 2023 

De vorige versie van dit beleid kunt u hier bekijken

 

Wat is er veranderd in deze verklaring? 

 • Instructure heeft sectie 9 bijgewerkt om de updates voor het kader voor gegevensbescherming EU-VS weer te geven om informatie over het kader voor gegevensbescherming Zwitserland-VS en de Britse uitbreiding op het kader voor gegevensbescherming EU-VS te omvatten. 

 • Instructure heeft informatie over LearnPlatform-services toegevoegd in sectie 1. 

 • We hebben een nieuwe sectie 10 toegevoegd waarin onze privacypraktijken met betrekking tot de producten van LearnPlatform by Instructure worden beschreven. 

 • We hebben taal toegevoegd met betrekking tot de YouTube API-voorwaarden in sectie 4B. 

Inleiding. 
 

Instructure zet zich in voor de bescherming van de informatie die wij verwerken door ons best te doen om ervoor te zorgen dat de informatie alleen gebruikt wordt om studenten en onderwijs te ondersteunen. Wij laten ons bij onze missie leiden door onze fundamentele privacybeginselen: 

 

 1. Transparantie:  Wij zullen streven naar transparante gegevensverwerking in ons bedrijf.  

 1. Aanspreekbaarheid: Wij zullen onze inzet voor privacy op concrete en tastbare manieren aantonen. 

 1. Integriteit: Wij zullen ernaar streven dat de gegevens die ons worden toevertrouwd volledig, consequent en nauwkeurig zijn. 

 1. Beveiliging: Wij zullen passende technische, administratieve en organisatorische maatregelen nemen en handhaven om gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften te beschermen. 

 1. Vertrouwelijkheid: Wij zullen beleidslijnen, procedures en praktijken vaststellen en handhaven die de toegang tot gegevens beperken en bescherming bieden tegen onwettige of onbedoelde toegang of openbaarmaking.  

 

Als onderdeel van onze verbintenis om de privacy van studenten, pedagogen en instellingen te beschermen, hebben wij de Student Privacy Pledge ondertekend en zijn wij lid van het Future of Privacy Forum

Instructure heeft ook het TrustEd Apps Data Privacy Certification Seal verworven.  

Wij willen u uitnodigen om meer te weten te komen over de gegevenspraktijken op onze platforms die levenslang leren mogelijk maken. 

Inhoud: 

 1. Over onze Gebruikers en onze Producten. 

 1. Verzamelen van informatie. 

 1. Ons gebruik van uw Gegevens. 

 1. Bekendmaking van informatie. 

 1. Privacy van kinderen. 

 1. Uw Informatie, uw Zeggenschap. 

 1. Overige belangrijke Informatie. 

 1. Beveiliging van uw Persoonsgegevens. 

 1. Kader voor gegevensbescherming. 

 1. Contactinformatie. 

 

Instructure, Inc. en haar aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen ("Instructure", "wij", "onze" of "ons") hebben deze Productprivacyverklaring ("Privacyverklaring") opgesteld om onze privacypraktijken te beschrijven. Deze Privacyverklaring regelt de informatie die verzameld en verwerkt wordt door onze producten en diensten (tezamen de "Producten"), die hier vermeld worden: https://www.instructure.com/product/all-products

 1. Over onze Gebruikers en onze Producten. 

Hoe wij uw informatie gebruiken, hangt af van onze relatie met u. Wij leveren onze Producten hoofdzakelijk aan Academische Instellingen, zoals Amerikaanse K-12 scholen en instellingen voor hoger onderwijs, en bedrijven die onze Producten gebruiken om het onderwijs te versterken, het leren te bevorderen, mogelijkheden voor professionele ontwikkeling te bieden en de resultaten van de studenten te verbeteren.  

Als u een eindgebruiker bent van een Academische Instelling of bedrijf dat onze Producten gebruikt, betekent dit dat uw instelling bepaalt hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden. Dit betekent dat de privacyverklaring van uw organisatie het gebruik van uw persoonsgegevens regelt. Deze Verklaring is alleen bedoeld om transparantie te verschaffen in verband met de privacypraktijken van Instructure.  

Wij hebben de volgende samenvatting gegeven om u te helpen begrijpen wat wij doen met de informatie die wij via onze Producten verwerken en de relatie tussen onze gebruikers en de Producten. 

 

Gebruikers 

Producten 

Voorbeelden 

 • Pedagogen en Faculteit 

 • Academische Instellingen 

 • Studenten 

 • Ouders/Voogden 

 • Beheerders van Instellingen 

 • Bedrijfswerknemers 

Canvas Diensten 

 • Canvas LMS 

 • Canvas Studio 

 • Canvas Catalog 

 • Canvas Student Pathways 

 • Canvas Student ePortfolios 

 • Canvas Network 

 • Canvas Commons 

 • Pedagogen bieden inhoud en instructie aan via Canvas LMS. 

 • Pedagogen kunnen Canvas LMS gebruiken om leerlingen één-op-één feedback te geven of om hun studenten collaboratieve werkruimten aan te bieden. 

 • Academische Instellingen kunnen Canvas LMS gebruiken om de manier waarop pedagogen en studenten Canvas LMS gebruiken mogelijk te maken, te personaliseren en te configureren. 

 • Pedagogen en studenten kunnen video's indienen met Canvas Studio. 

 • Ouders kunnen het academisch werk van hun student bekijken in Canvas LMS. 

 

Mastery Diensten 

 • Mastery Connect 

 • Mastery Item Bank  

 • Mastery Item Bank Supplement 

 • Mastery View College Prep 

 • Mastery View Formative Assessments 

 • Mastery View Interim Assessments 

 • Mastery View Predictive Assessments 

 • Pedagogen gebruiken Mastery Connect om hun studenten te evalueren en hun leerplan te plannen. 

 • Academische Instellingen en Pedagogen kunnen op normen gebaseerde items gebruiken om na te gaan of de studenten de normen begrijpen en om het leren van de studenten te evalueren. 

 

Elevate by Instructure  

 • Elevate K-12 Analytics 

 • Elevate Data Quality 

 • Elevate Data Hub 

 • Elevate Data Sync 

 • Elevate Standards  

 • Academische Instellingen kunnen Elevate Data Quality gebruiken om er zeker van te zijn dat hun gegevens actueel en accuraat zijn. 

 • Academische Instellingen kunnen Elevate K-12 Analytics gebruiken om geïntegreerde gegevens te verstrekken, zodat zij begrijpen wat van invloed is op het succes van studenten. 

Impact by Instructure 

 

 • Impact kan door Academische Instellingen gebruikt worden om de implementatie van technologie in een district te stimuleren. 

 • Academische Instellingen kunnen Impact gebruiken om de impact van technologie op de betrokkenheid en de resultaten van de studenten te evalueren. 

 • Studenten 

 • Academische Instellingen  

 • Professionals 

 • Ouders/Voogden 

Canvas Student ePortfolios 

Portfolium 

 

 • Studenten kunnen hun prestaties laten zien aan potentiële werkgevers en medestudenten en in contact komen met andere gebruikers, zoals werkgevers, professionals en andere studenten. 

 • Werkgevers kunnen kandidaten zoeken en selecteren. 

 • Academische Instellingen  

 • Studenten 

 • Professionals 

 • Technologieleveranciers 

LearnPlatform by Instructure 

 

 • Academische Instellingen analyseren het gebruik van onderwijstechnologie door hun instelling. 

 • Academische Instellingen kunnen een gecentraliseerde bibliotheek met onderwijstechnologie op districtsniveau creëren. 

 • Academische Instellingen gebruiken snelle evaluatietechnologie om inzichten te verschaffen. 

 • Technologieleveranciers kunnen reageren op due diligence verzoeken van Academische Instellingen. 

 

 1. Verzamelen van informatie. 

Nu u onze Producten kent, willen wij u meer vertellen over de informatie die onze Producten verzamelen en verwerken. 

Persoonsgegevens 

Informatie die u individueel kan identificeren, alleen of in combinatie met andere informatie, zoals:  

 • Voor- en achternaam 

 • Gender of gewenste voornaamwoorden 

 • E-mailadres 

 • Academische Instelling  

 • Gebruikersnaam en wachtwoord 

 • Geografische informatie, zoals uw locatie 

 • Profielinformatie (zoals een korte bio of profielfoto) 

 • Telefoon- of mobiel nummer  

 • Betaalkaartgegevens (alleen Canvas Catalog) 

 • Geïmporteerde profielinformatie van websites van derden indien u ervoor kiest u te registreren en/of in te loggen met inloggegevens van deze websites 

 • Informatie van Academische Instellingen om uw profiel te registreren (zoals student ID-nummer) 

 • Berichten in app of opmerkingen in discussiegroepen 

 • Geboortedatum (alleen voor Portfolium, Mastery Connect en Elevate-producten) 

 • Ingezonden inhoud (zoals onderzoeksverslagen, klassikale opdrachten) 

 • Soorten gegevens beschreven in de Ed-Fi Gegevensstandaard (alleen Elevate-producten). 

 • Videobeelden en stemopnamen 

Wij verzamelen ​​uw persoonsgegevens wanneer: 

 

 • U een account aanmaakt voor onze Producten of u deze gebruikt. 

 • Een Academische Instelling een account voor u aanmaakt in onze Producten. 

 • U informatie importeert van websites en bronnen van derden, zoals sociale media sites. 

 • Anderen u uitnodigen om u bij onze Producten aan te sluiten. 

 • Een Academische Instelling informatie uit studentinformatiesystemen of andere institutionele systemen naar onze producten overbrengt. 

Informatie over het gebruik van het Product 

Informatie die verwerkt wordt tijdens het gebruik van onze Producten, zoals: 

 • Uw interacties met andere gebruikers, bijvoorbeeld berichten, opmerkingen en geüploade bestanden 

 • Prestaties van de Producten, zoals hoe u bepaalde functies gebruikt 

 • Beschrijvingen, afbeeldingen, hashtags en andere informatie in verband met geüploade informatie 

 • Hoe u onze Producten gebruikt, zoals de tijd die u besteedt aan interactie met bepaalde functies en de datum en tijd van uw bezoeken 

Wanneer u onze Producten gebruikt, verzamelen wij informatie over hoe u onze Producten gebruikt 

Communicatie en andere interacties met ons 

Alle informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, die u tijdens uw interacties met ons verstrekt, zoals: 

 

 • Contactinformatie 

 • Inhoud van e-mails 

Wij verzamelen informatie uit en over uw communicatie en interacties met ons.  Wij verzamelen bijvoorbeeld informatie wanneer u: 

 • Hulp vraagt bij onze helpdesk; 

 • Ons feedback over onze Producten geeft; 

 • Zich aanmeldt voor een congres, webinar of evenement van Instructure en dit bijwoont; 

 • Deelneemt aan enquêtes en wedstrijden; 

 • Op een andere manier met ons communiceert of in interactie bent. 

Apparaatinformatie 

Informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, van en over uw apparaat, zoals: 

 • Browsertype, instellingen en voorkeuren 

 • Besturingssysteem 

 • Informatie over de plaats (bv. land of staat) 

 • Persistente identificatoren 

 • Internet Protocol (IP) adres (een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het Internet gebruikt, en dat per sessie kan verschillen) 

 • Domeinnaam 

 • Unieke apparaatidentificatoren   

Wanneer u onze Producten op een apparaat gebruikt, zoals de meeste Internetdiensten, verzamelen en bewaren wij automatisch apparaatinformatie telkens wanneer u onze Producten gebruikt. 

 

Beroepsinformatie 

Informatie over uw loopbaan en beroepsprestaties, zoals: 

 • Door de werkgever gevraagde informatie, die persoonsgegevens kan bevatten, zoals uw cv. 

 • Functiebeschrijvingen en -vereisten 

Wij verzamelen deze informatie, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert naar een baan die op Portfolium of op ePortfolios van studenten is geplaatst en een account activeert dat door uw Academische Instelling is aangemaakt 

 

 

 1. Ons gebruik van uw Gegevens. 

Nu u meer te weten bent gekomen over de informatie die wij verwerken, vertellen wij hier wat wij ermee doen. 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor ze verzameld zijn, zullen wij u vooraf op de hoogte brengen van de nieuwe verwerking en indien nodig toestemming vragen.  

Wij beperken het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens tot de elementen die nodig zijn voor de werking van onze Producten, of zoals anders vermeld in deze Privacyverklaring. Wij houden ons niet bezig met automatische besluitvorming, reclame voor studenten of profilering.  

Om onze Producten te verstrekken, te analyseren en te verbeteren. Wij gebruiken de hierboven beschreven informatie om onze Producten te verstrekken, te analyseren en te verbeteren, onder andere om: 

 

 • Uw account aan te maken en te beheren; 

 • U als gebruiker te identificeren; 

 • Support-tickets te registreren en toe te wijzen;  

 • Onze producten te leveren, te beheren, te onderhouden en te verbeteren; 

 • Uw ervaring te personaliseren en te verbeteren; 

 • Met u contact op te nemen en met u te communiceren, ook om te reageren op uw opmerkingen of vragen; 

 • Klantondersteuning te bieden; 

 • Feedback over onze Producten te vragen, onder meer door u te vragen te reageren op enquêtes of vragenlijsten (met uw toestemming).

Zie het gedeelte "Websites van derden" hieronder voor verdere bijzonderheden over het delen van informatie met websites of platforms van derden. 

Geanonimiseerd of geaggregeerd gebruik. Wij kunnen geanonimiseerde of geaggregeerde informatie, dat is informatie die van specifieke identificatoren is ontdaan zodat deze u niet afzonderlijk kan identificeren (d.w.z. niet-persoonlijke informatie), voor om het even welk doel creëren en gebruiken.  

 1. Bekendmaking van informatie. 

Nu zullen wij vertellen hoe wij informatie, waaronder ook persoonsgegevens, delen of bekendmaken. Wij delen uitsluitend informatie, en staan u toe om uitsluitend informatie te delen, zoals beschreven in deze Privacyverklaring. Wij verkopen of verhuren geen persoonsgegevens aan derden.  

 1. Openbaarmaking van informatie door Instructure. 

Instructure kan informatie delen met de volgende ontvangers of zoals hieronder uiteengezet. 

Gemeenschappelijke entiteiten. Wij kunnen uw informatie, inclusief persoonsgegevens, delen met bedrijven onder gemeenschappelijke eigenaarschap of controle van Instructure, inclusief aangesloten ondernemingen en dochterondernemingen, om te helpen onze Producten te leveren.

 

Externe dienstverleners.  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bevoegde externe dienstverleners met als enig doel om u onze Producten te leveren.  

Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om persoonlijke informatie die wij met hen delen te gebruiken voor hun eigen reclame- of marketingdoeleinden, of voor enig ander doel dan in verband met de diensten die zij aan Instructure leveren. Bovendien verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens niet aan derden. 

Zoals wettelijk vereist. In bepaalde omstandigheden kunnen wij genoodzaakt zijn informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, bekend te maken om:  

 • Te voldoen aan wettelijke of regelgevende processen (zoals een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of een onderzoek van de overheid); 

 • Het Beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Instructure en andere toepasselijke beleidslijnen te handhaven; 

 • Te reageren op beweringen dat enige content de rechten van derden schendt; 

 • De rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van Instructure, haar werknemers, haar gebruikers, haar klanten en het publiek te beschermen. 

Bestuurswijziging. Wij kunnen informatie over u delen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, financiering, overname, faillissement, ontbinding, transactie of procedure met betrekking tot verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van het geheel of een deel van onze zaken of activa aan een ander bedrijf.  Indien informatie op deze manier wordt gedeeld, zal daarvan melding worden gemaakt op onze website www.instructure.com

Met uw toestemming of op uw aanwijzing. Wij kunnen informatie die niet in deze Privacyverklaring beschreven staat met uw toestemming of op uw specifieke aanwijzing delen, bijvoorbeeld als u ervoor kiest om de Producten te gebruiken met sociale netwerkplatforms (bijv. Facebook, YouTube, Twitter, enz.). 

Geanonimiseerd of geaggregeerd gebruik. Wij kunnen geanonimiseerde of geaggregeerde informatie, dat is informatie die van specifieke identificatoren is ontdaan zodat deze u niet afzonderlijk kan identificeren (d.w.z. niet-persoonlijke informatie), zonder beperking voor om het even welk doel delen, tenzij dit door toepasselijke wetgeving verboden wordt. 

 1. Openbaarmaking van informatie via de producten van Instructure. 

Onze Producten hebben functies die informatie delen (inclusief persoonlijke informatie) met bevoegde derden of u in staat stellen om informatie te delen met derden of het publiek. Deze bekendmakingen worden hieronder beschreven.  

Academische Instellingen, cursusaanbieders of ouders.  Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de Academische Instelling of het bedrijf dat verbonden is met uw gebruik van onze Producten. Waar toegestaan kunnen wij uw informatie ook delen met relevante partijen die verbonden zijn aan de Academische Instelling, zoals pedagogen of medestudenten, of ouders van studenten die onze Producten gebruiken of medegebruikers.   

Dit zou bijvoorbeeld van toepassing zijn: 

 • Indien uw Academische Instelling onze Producten gebruikt als een leerbeheerplatform en u toegang tot de Producten heeft gegeven; of 

 • Als u een cursus volgt via de Producten, zullen wij uw persoonsgegevens die u bij de accountregistratie en de registratie van het cursuswerk hebt verstrekt, delen met de pedagoog en/of de Academische Instelling 

Overige derden.  U kunt ervoor kiezen om informatie via onze Producten, zoals Portfolium​​, met andere gebruikers van de Producten of het publiek te delen wanneer u content plaatst of op een andere manier informatie over uzelf verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van de beschikbare informatie door anderen, dus dient u zorgvuldig te overwegen of en wat u plaatst of hoe u zich identificeert.  

​​Als u Portfolium gebruikt, kunt u bijvoorbeeld uw persoonsgegevens delen wanneer u:​ 

 • Een account aanmaakt: in dat geval zullen uw naam en andere profielinformatie zichtbaar en doorzoekbaar zijn voor andere gebruikers en Werkgeverspartners (zoals hierboven vermeld); 

 • Content op Portfolium plaatst, zoals video's, foto's, schoolprojecten en opmerkingen, die op Portfolium worden weergegeven en standaard door andere gebruikers kunnen worden bekeken; 

 • Openbare blogs, gemeenschapsforums, of de nieuwsfeed binnen het Product opent;  

 • Berichten plaatst op onze openbare blog, die beheerd wordt door een applicatie van derden. Onze Privacyverklaring dekt de praktijken van deze derden niet, en uw interacties met deze applicaties van derden worden beheerst door hun eigen privacybeleid. 

Op Portfolium maken wij het account van een minderjarige gebruiker niet openbaar; alleen ouders en Academische Instellingen hebben toegang tot het account van een minderjarige gebruiker. En wij maken de accounts of gegevens van gebruikers niet openbaar op Canvas LMS & Mastery Connect. 

Met uw toestemming of op uw aanwijzing. Wij kunnen informatie die niet in deze Privacyverklaring beschreven staat met uw toestemming of op uw specifieke aanwijzing delen, bijvoorbeeld als u ervoor kiest om de Producten te gebruiken met sociale netwerkplatforms (bijv. Facebook, YouTube, Twitter, enz.). 

YouTube API: Door onze productintegratie met de YouTube API Service kunnen onze klanten bepaalde YouTube-services rechtstreeks in onze producten gebruiken. Zo kunnen docenten en studenten bijvoorbeeld zoeken naar openbaar beschikbare YouTube-video's en video's opnemen in lesmateriaal. Deze services zijn alleen beschikbaar als deze zijn ingeschakeld door je onderwijsinstelling. De YouTube API Service verwerkt geen persoonlijke gegevens. Raadpleeg de Servicevoorwaarden van YouTube voor meer informatie over de YouTube API Service. Je kunt meer te weten komen over hoe YouTube jouw persoonlijke gegevens gebruikt in het Privacybeleid van Google.  

 1. Privacy van kinderen. 

Voor gebruikers van Canvas LMS en de Mastery-producten kunnen wij stappen ondernemen die bedoeld zijn om te voldoen aan de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA"). Zie onze Children's Online Privacy Protection Act Privacyverklaring

Behalve voor bevoegde gebruikers van Canvas LMS, Canvas Studio, Canvas Student Pathways of de Mastery-producten, als u verneemt dat een kind jonger dan dertien jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, waarschuwt u ons dan via privacy@instructure.com. 

 1. Uw Informatie, uw Zeggenschap.  

Wij bieden u verschillende manieren om uw informatie te beheren.  

Ouders en Academische Instellingen Ouders en pedagogen kunnen de van kinderen verzamelde informatie bekijken, verzoeken om verwijdering van deze informatie of verzoeken om deze informatie niet langer te verzamelen of te gebruiken door contact met ons op te nemen via privacy@instructure.com of door een helpdesk-ticket in te dienen via onze Producten.  

Accountinformatie. U kunt sommige van uw persoonsgegevens wijzigen door uw Productprofiel te bewerken. U kunt ons ook vragen uw informatie te wijzigen of te wissen door een e-mail te sturen naar privacy@instructure.com of door een helpdesk-ticket in te dienen via onze Producten. Wanneer de wet dat toestaat en behoudens uitzonderingen zullen wij binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. Het is mogelijk dat wij informatie die zich in onze archieven bevindt niet kunnen wissen. 

Sluiten van een Portfolium Account.  Als u uw Portfolium account wilt verwijderen, kunt u naar het tabblad "Privacy" onder "Accountinstellingen" gaan en klikken op "Account deactiveren." Zodra uw account gedeactiveerd is, kunt u verzoeken om uw account te verwijderen door "Permanent verwijderen" te kiezen in het scherm "Account deactiveren".  Na een verzoek tot verwijdering hebt u vijftien dagen de tijd om van gedachten te veranderen voordat wij uw verzoek tot verwijdering niet meer ongedaan kunnen maken.   

Werkgeverscommunicatie  Portfolium-gebruikers (die ouder zijn dan 18 jaar) kunnen via Portfolium privéberichten ontvangen van goedgekeurde werkgevers. Portfolium-gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor alle door werkgevers gegenereerde privéberichten. Portfolium-gebruikers kunnen ook de privacy-instellingen in hun account gebruiken om ervoor te kiezen dat hun informatie niet met werkgevers wordt gedeeld.  

Pushberichten.  Als u geen pushberichten meer wilt ontvangen, gebruik dan de instellingen op uw mobiele toestel om u af te melden. Houd er rekening mee dat het afmelden voor het ontvangen van pushberichten gevolgen kan hebben voor uw gebruik van onze Producten (zoals het ontvangen van een melding dat u een nieuw bericht hebt). Merk op dat de afmeldingsprocedure verschilt afhankelijk van het mobiele toestel dat u gebruikt. 

Locatie. Sommige Producten kunnen precieze locatie-informatie over uw mobiele apparaat verzamelen, maar alleen met uw toestemming. Als u de toestemming voor het verzamelen van precieze locatiegegevens wilt intrekken, kunt u de locatie-instellingen op uw mobiele apparaat wijzigen. 

Indien u toegang wenst tot persoonsgegevens die niet op een andere manier beschikbaar zijn via een van de hierboven beschreven mechanismen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@instructure.com of een helpdesk-ticket indienen via onze Producten. 

 1. Overige belangrijke Informatie. 

Privacyovereenkomsten voor studentgegevens.  Wanneer wij onze producten aan bepaalde Amerikaanse Academische Instellingen leveren, kunnen wij een Privacyovereenkomst voor Studentgegevens ("SDPA") op staatsniveau ondertekenen met een zogenaamd Local Educational Agency ("LEA"). De LEA's stellen deze SDPA's openbaar beschikbaar. U kunt de SDPA's die wij met LEA's hebben ondertekend, bekijken op de website van het Student Data Privacy Consortium, die te vinden is op https://sdpc.a4l.org/. 

Websites van derden.  Onze Producten kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden waarmee u onze Producten kunt verlaten en naar een andere website kunt gaan wanneer u op zo'n link klikt. Uw informatie, met inbegrip van persoonsgegevens, kan door die afzonderlijke entiteiten worden verzameld. Wij hebben geen controle over deze externe websites of hun content, beoordelen ze niet en kunnen er niet verantwoordelijk voor zijn.  

Houd er rekening mee dat de voorwaarden van deze Privacyverklaring niet op deze externe websites of content, of op het verzamelen van gegevens van toepassing zijn nadat u op links naar dergelijke externe websites hebt geklikt. De links naar websites of locaties van derden zijn voor uw gemak en betekenen niet dat wij die derden of hun producten, content of websites goedkeuren. 

 1. Beveiliging van uw Persoonsgegevens.   

Instructure neemt redelijke maatregelen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking. U kunt meer details over ons beveiligingsprogramma vinden door onze webpagina over beveiliging te bezoeken op https://www.instructure.com/trust-center en onze beveiligings- en due diligence-documenten te bekijken. 

Ondanks deze maatregelen dient u zich ervan bewust te zijn dat wij veiligheidsrisico's in verband met persoonsgegevens niet volledig kunnen uitsluiten. Geen enkele methode van overdracht via internet of methode van elektronische opslag is 100% veilig. Daarom kunnen wij geen absolute veiligheid garanderen. Alle content die u plaatst of input die u geeft tijdens het gebruik van onze Producten is op uw eigen risico. 

Houd er rekening mee dat de persoonsgegevens die wij verzamelen overgebracht kunnen worden naar en bewaard kunnen worden op servers of databanken die zich buiten uw land bevinden en dat persoonsgegevens toegankelijk kunnen zijn voor wetshandhavingsinstanties en nationale veiligheidsdiensten in die rechtsgebieden.    

 1. Kader voor gegevensbescherming. 

Instructure voldoet aan het kader voor gegevensbescherming EU-VS (‘EU-VS DPF’), de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het kader voor gegevensbescherming Zwitserland-VS (‘Zwitserland-VS DPF’) zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Instructure heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat het bedrijf de beginselen van het kader voor gegevensbescherming EU-VS (‘EU-VS DPF-beginselen’) onderschrijft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie op basis van het EU-VS DPF en vanuit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op basis van de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF. Instructure heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat het bedrijf de beginselen van het Zwitserland-VS (‘Zwitserland-VS DPF-beginselen’) onderschrijft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit Zwitserland op basis van de Zwitserland-VS DPF. Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-beginselen en/of de Zwitserland-VS DPF-beginselen, zijn de beginselen bepalend. Voor meer informatie over het kader voor gegevensbescherming (‘DPF’, wat staat voor Data Privacy Framework) en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.dataprivacyframework.gov/
 

Instructure verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die vanuit de EU, het VK en Zwitserland worden ontvangen, te onderwerpen aan de DPF-beginselen, afhankelijk van het relevante kader voor gegevensbescherming. 
 

Instructure is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het bedrijf ontvangt onder de EU-VS DPF-beginselen en de Zwitserland-VS DPF-beginselen (gezamenlijk ‘DPF-beginselen’) en vervolgens overdraagt aan een derde partij. Instructure voldoet aan de DPF-beginselen voor alle verdere overdrachten van persoonsgegevens vanuit de EU, het VK en Zwitserland, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdracht. De Federal Trade Commission heeft jurisdictie over de naleving door Instructure van het EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF. 
 

Het kan zijn dat Instructure verplicht is om persoonsgegevens vrij te geven als reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- en wetshandhavingsvereisten. 
 

Inwoners van de EU, het VK en Zwitserland hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die Instructure bijhoudt, en hebben in sommige gevallen keuzes om het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens te beperken. Deze rechten worden uitgebreider beschreven in het Productprivacybeleid: het gedeelte Uw rechten van het Addendum Productprivacykennisgeving voor de Europese Unie. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@instructure.com. 
 

In overeenstemming met het EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF, verbindt Instructure zich ertoe om klachten in verband met de DPF-beginselen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EU, het VK en Zwitserland met vragen of klachten over onze omgang met persoonsgegevens die zijn ontvangen op basis van de EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF dienen eerst contact op te nemen met Instructure, zoals beschreven in de ‘Contactgegevens’ in sectie 10 hieronder. 
 

In overeenstemming met het EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF, verbindt Instructure zich ertoe onopgeloste klachten over onze omgang met persoonsgegevens die zijn ontvangen op basis van de EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF door te verwijzen aan TRUSTe, een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Als u van ons geen tijdige ontvangstbevestiging ontvangt van uw klacht in verband met de DPF-beginselen, of als wij uw klacht in verband met de DPF-beginselen niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, ga dan naar https://feedback-form.truste.com/watchdog/request voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van TRUSTe worden u kosteloos aangeboden. Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de DPF-website, hebt u mogelijk het recht om bindende arbitrage in te roepen wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.
 

 1.  LearnPlatform Diensten. 

Deze sectie 10 is alleen van toepassing op gebruikers van de LearnPlatform by Instructure-software en alle andere extensies, mobiele apps, software of add-ons die door ons worden geleverd voor gebruik met LearnPlatform by Instructure (gezamenlijk het "Platform")  

 1. Informatie die we verzamelen.  

We kunnen de volgende soorten informatie verzamelen wanneer u het Platform gebruikt. 

Informatie die u verstrekt.  Wanneer u zich aanmeldt voor het Platform, vragen wij u om enkele persoonlijke basisgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en Academische Instelling. U kunt uw account- of profielinformatie op elk gewenst moment via het Platform bijwerken of wijzigen. Wanneer u het Platform gebruikt, kunt u naar eigen goeddunken aanvullende persoonlijke informatie verstrekken, inclusief onderwerpinteresses en interesses op leerniveau. Als onderdeel van een Academische Instelling kunnen anderen in uw Academische Instelling en gekoppelde Academische Instellingen uw persoonlijke gegevens en technologiebeoordelingen zien.  

Als u een Technologieleverancier bent, kunnen wij informatie van u verzamelen over uw Educatieve Tools. Alle informatie die u verstrekt over de Educatieve Tools kan worden gedeeld met andere gebruikers van het Platform.  

Cookies en andere soortgelijke technologieën.  We gebruiken cookies om ons te helpen begrijpen hoe individuen ons Platform gebruiken en om ons te helpen de kwaliteit van ons Platform te verbeteren, inclusief voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren, het verbeteren van zoekresultaten en het volgen van gebruikerstrends, zoals hoe individuen ons Platform gebruiken.  

Wanneer u het Platform bezoekt, registreren wij automatisch bepaalde informatie, zoals uw webverzoek, uw interactie met het Platform, IP-adres, browsertype, browsertaal, apparaattype, besturingssysteem en apparaat-ID. We gebruiken deze informatie voor probleemoplossing en beveiligingsmonitoring.  

Wanneer u het Platform gebruikt, verkrijgen wij informatie over uw interacties, zoals het tijdstip en de datum en hoe lang u op verschillende pagina's doorbrengt. Een deel van deze informatie wordt verzameld via cookies die uw browser of uw account op unieke wijze kunnen identificeren. We gebruiken deze informatie om te begrijpen hoe uw hardware en software samenwerken met het Platform en hoe we het gebruik van het Platform beter kunnen verbeteren.  

Als u of uw Academische Instelling onze extensies in uw browser heeft geïnstalleerd, kunnen we automatisch bepaalde informatie registreren terwijl de extensie is geactiveerd, zoals uw gebruikersnaam, de websites die u bezoekt en de hoeveelheid tijd die u op elke site doorbrengt. De extensie registreert alleen applicatie- of website-informatie over producten die zijn opgenomen in de productbibliotheek van het Platform, zoals hieronder beschreven. 

Gebruikerscommunicatie.  Wanneer u via het Platform mededelingen naar ons of naar andere gebruikers verzendt, kunnen wij deze mededelingen bewaren om uw vragen te verwerken, op uw verzoeken te reageren en ons Platform te verbeteren. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om met u te communiceren over ons Platform, inclusief servicegerelateerde mededelingen.  

 1. Geïntegreerde statistieken voor het analyseren van gegevens omtrent klaslokaaltechnologie (IMPACT). 

Dit gedeelte is alleen van toepassing als uw Academische Instelling IMPACT gebruikt. De IMPACT-module van het platform ("IMPACT") is een optioneel hulpmiddel dat gegevens uit meerdere bronnen integreert, waaronder demografische informatie van studenten, productgebruik en prestatiegegevens van studenten, om op bewijs gebaseerde rapporten en dashboards over de effectiviteit van producten te produceren. De gegevens die in IMPACT worden gebruikt, worden gedefinieerd, goedgekeurd en gecontroleerd door de Academische Instelling die IMPACT gebruikt, en het gebruik van IMPACT gebeurt alleen op directe instructie van – en via directe betrokkenheid bij – de Academische Instelling. IMPACT gebruikt geen gegevens die via browserextensies zijn verzameld. Alle gegevens die voor IMPACT worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor het specifieke educatieve doel dat is gedefinieerd door de Academische Instelling. 

 1. Hoe we informatie gebruiken en delen 

We gebruiken de informatie die we verzamelen om het Platform te beheren, om u en andere gebruikers in staat te stellen het Platform te gebruiken en om ons Platform te verbeteren en zoals anderszins hierboven beschreven in sectie 10.A. We zullen informatie bekendmaken aan onze dienstverleners die namens ons werken, zoals beschreven in sectie 4.A., om het Platform aan te bieden.  

Bepaalde informatie en de beoordelingen die u op het Platform plaatst, worden via het Platform gedeeld en zijn toegankelijk voor andere gebruikers van het Platform. Houd er rekening mee dat zodra u informatie op het Platform heeft geplaatst of met een ander lid van het Platform heeft gecommuniceerd, wij geen controle meer hebben over hoe andere gebruikers de door u verstrekte informatie kunnen gebruiken. Bovendien heeft uw Academische Instelling mogelijk toegang tot uw informatie, inclusief zoals deze op het Platform is geplaatst, en kan de Instelling dergelijke informatie gebruiken in overeenstemming met het beleid van de Academische Instelling.  

Onze Technologieleveranciers hebben geen toegang tot de gegevens die u ons verstrekt of de gegevens die wij verzamelen, tenzij u uitdrukkelijk een dergelijk verzoek in gang zet of uitdrukkelijk instemt met een dergelijke openbaarmaking. Indien toestemming wordt gegeven, kunnen onze Technologieleveranciers informatie verstrekken over hun educatieve tools en reageren op verzoeken van gebruikers. 

Als u een Technologieleverancier bent en het Platform gebruikt om te reageren op een verzoek om een voorstel ("RFP", request for proposal) van een Academische Instelling, kunnen wij de informatie verzamelen die u via het Platform indient en die informatie delen met de aangewezen Academische Instelling.  

We kunnen de informatie die u via het Platform verstrekt als reactie op RFP's op een geaggregeerde en geanonimiseerde manier gebruiken om geaggregeerde en statistische gegevens over dergelijke reacties aan onze gebruikers en scholen te verstrekken. 

We kunnen ook geaggregeerde en statistische gegevens over onze gebruikers en/of Academische Instellingen en het gebruik van het Platform creëren. We kunnen geaggregeerde en statistische gegevens, inclusief beoordelingen, delen of verstrekken aan Academische Instellingen, onderwijsorganisaties of Technologieleveranciers.  

We kunnen ook geanonimiseerde of geaggregeerde informatie gebruiken om het Platform te verbeteren, onder meer door dergelijke informatie te delen met onze externe partners.  

 1. Platformextensies 

Als u het browserextensiegedeelte van ons Platform gebruikt, verzamelt het Platform informatie met betrekking tot uw gebruik en interacties met verschillende websites waartoe u toegang krijgt via uw Chrome-browser of uw iOS-apparaat. Omdat het expliciete doel van de extensies is om onze klanten te helpen begrijpen hoe educatieve tools in hun omgeving worden gebruikt, verzamelen de extensies alleen algemene informatie wanneer u sites gebruikt die verband houden met educatieve tools die op het Platform staan vermeld en zijn opgenomen in de productbibliotheek. U kunt als volgt controleren of de extensie informatie verzamelt: 

 • Chrome-extensie: Wanneer de Chrome-extensie grijs wordt weergegeven in uw browser, wordt er geen informatie naar het Platform verzonden. Wanneer de Chrome-extensie ingekleurd is, bevindt u zich op een website die deel uitmaakt van de productbibliotheek en wordt algemene informatie teruggestuurd naar het Platform.  

 • iOS-extensie: Wanneer u zich in een applicatie of op een website bevindt die geen deel uitmaakt van de productbibliotheek van het Platform, wordt er vanuit de iOS-extensie geen informatie naar het Platform verzonden. 

De informatie die via de extensies wordt verzameld, wordt niet gebruikt om een individuele student te identificeren en wordt alleen in geaggregeerde vorm gebruikt. Voor Academische Instellingen die een betaald abonnement op het Platform hebben, kunnen de namen van individuele leraren per Academische Instelling worden vermeld. We volgen of verzamelen op geen enkele andere manier persoonlijke informatie over uw online activiteiten zodra u het Platform verlaat. 

 1. Contactinformatie.   

Instructure stelt uw opmerkingen of vragen over deze Privacyverklaring op prijs.  Stuur ons een e-mail op privacy@instructure.com of neem contact met ons op via het volgende adres of telefoonnummer. 

Instructure, Inc. 
6330 S 3000 E, Suite 700 
Salt Lake City, UT 84121 
Verenigde Staten 
Telefoon: +1 (800) 203-6755​     ​ 

Instructure Global Ltd. 
Birchin Court, 5th Floor 
19-25 Birchin Land 
London, EC3V 9DU 
United Kingdom 
 

Voor het opnemen van contact met onze functionaris voor gegevensbescherming kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: privacy@instructure.com 

 1. Wijziging van deze Privacyverklaring.  

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij wijzigingen in deze Verklaring aanbrengen, zullen wij de "Ingangsdatum" hierboven wijzigen. Indien dergelijke wijzigingen materieel zijn, zal een kennisgeving van de wijzigingen samen met de herziene Privacyverklaring worden geplaatst. Wij raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om op de hoogte te blijven van onze privacypraktijken.  

0