Laatst bijgewerkt: 1 januari 2024

Wat is er veranderd in deze versie? 

  • Instructure heeft deze verklaring bijgewerkt met informatie met betrekking tot onze deelname aan het kader voor gegevensbescherming van het Amerikaanse ministerie van Handel in sectie 15.
  • Bijgewerkte sectienummers en kleine typografische wijzigingen.

Instructure, Inc. (‘Instructure’, ‘we’, ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’) heeft dit marketingprivacybeleid ('Privacybeleid') opgesteld om een beschrijving te geven van onze praktijken met betrekking tot de gegevens die worden verzameld van bezoekers aan onze website, https://www.instructure.com, community.canvaslms.com en alle andere websites die verwijzen naar dit Privacybeleid (gezamenlijk, ‘Website’). 

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op marketingactiviteiten die worden uitgevoerd met gebruik van gegevens (inclusief persoonsgegevens) die zijn verzameld via de Website. Voor meer informatie over hoe wij gegevens verwerken wanneer u onze producten of diensten gebruikt, kunt u ons Centrum met de privacyverklaring voor producten bezoeken.

1. VERZAMELEN VAN GEGEVENS. Hieronder vindt u een kort overzicht van de gegevens die wij van u verzamelen wanneer u de Website gebruikt.  Voor een volledig overzicht van de gegevenselementen die wij verzamelen van alle bezoekers, ongeacht de woonplaats, kunt u onze Privacyverklaring voor Californië bekijken.

2. GEGEVENS DIE U AAN ONS VERSTREKT. Wanneer u onze Website gebruikt, kunt u vrijwillig persoonsgegevens over uzelf verstrekken, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadressen, telefoonnummer, beroepstitel, bedrijfsnaam, onderwijsinstelling of organisatienaam en eventuele andere gegevens die u besluit te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens bijvoorbeeld wanneer u ze aan onze Website verstrekt, contact opneemt met een medewerker van Instructure of op andere wijze persoonsgegevens aan Instructure verstrekt, zoals via e-mail. Wanneer u deelneemt aan een van onze enquêtes, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, zoals uw interesse in specifieke diensten van Instructure. 

3. GEGEVENS DIE MET TECHNOLOGIE ZIJN VERZAMELD. Om onze Website bruikbaarder voor u te maken, verzamelen wij automatisch gegevens die betrekking hebben op uw interacties met ons en onze Website, waaronder het browsertype, het besturingssysteem, het internetprotocoladres (IP-adres), de domeinnaam, de geolocatie en/of een datum-/tijdstempel voor uw bezoek. Wij gebruiken daarnaast cookies en andere soortgelijke technologieën, alsmede URL's, om gegevens te verzamelen met betrekking tot de datum en het tijdstip van uw bezoek en de oplossingen en informatie waar u naar hebt gezocht en die u hebt bekeken.

4. COOKIES zijn kleine stukjes informatie die een website naar de harde schijf van uw computer verstuurt wanneer u een website bekijkt. 

Op onze Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

STRIKT NOODZAKELIJKE COOKIES: Deze cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat u op de Website kunt navigeren en de functies ervan kunt gebruiken. Zonder deze cookies kunnen wij geen diensten leveren zoals het tonen van de juiste inhoud op basis van uw type apparaat.

PRESTATIECOOKIES: Met deze cookies worden gegevens verzameld over hoe bezoekers de Website gebruiken, zodat wij het websiteverkeer kunnen analyseren en inzicht kunnen krijgen in hoe onze bezoekers de Website gebruiken. Wij kunnen hiervoor externe dienstverleners gebruiken die mogelijk hun eigen cookies op de Website plaatsen. Alle gegevens die met deze cookies worden verzameld, worden samengevoegd en gebruikt om de werking van de Website te verbeteren.

FUNCTIONALITEITSCOOKIES: Met deze cookies kan onze Website keuzes onthouden die u maakt (zoals de regio waarin u zich bevindt en uw voorkeurstaal) en meer gepersonaliseerde functies bieden. Ze kunnen ook worden gebruikt voor het leveren van diensten waar u om hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video. 

COOKIES VOOR SOCIALE MEDIA: Deze cookies worden gebruikt wanneer u informatie deelt door een knop voor delen op sociale media te gebruiken of in aanraking komt met inhoud van ons op of via een socialemediasite als Facebook, Twitter, Instagram of LinkedIn. Het sociale netwerk legt vast dat u dit hebt gedaan. Deze informatie wordt mogelijk gekoppeld aan targeting-/reclameactiviteiten die door externe partijen worden uitgevoerd namens Instructure.

COOKIES VOOR TARGETING EN RECLAME: Deze cookies worden gebruikt om advertenties te tonen die relevanter zijn voor u en uw interesses. Deze cookies worden ook gebruikt om te beperken hoe vaak u een advertentie te zien krijgt en voor het meten van de effectiviteit van reclamecampagnes.  Voor meer informatie over het gebruik van deze gegevens en de keuzes die u hebt, kunt u sectie 6 ‘Gebruik van uw gegevens’ in dit Privacybeleid raadplegen.

5. ANALYSE. Wij gebruiken analysediensten van externe partijen voor het verzamelen en analyseren van gegevens over hoe gebruikers de Website gebruiken. Voor deze diensten wordt gebruik gemaakt van cookies, scripts en andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van informatie, bijvoorbeeld over hoe gebruikers onze Website gebruiken, hoe vaak gebruikers de Website bezoeken, welke pagina's ze bezoeken en welke andere websites ze hebben gebruikt voordat ze de Website bezochten.

Instructure gebruikt Google Analytics en andere externe diensten om de prestaties van de Website te verbeteren en voor analyse- en marketingdoeleinden.  Voor meer informatie over hoe met Google Analytics gegevens worden verzameld en gebruikt wanneer u onze Website gebruikt, kunt u naar https://www.google.com/policies/privacy/partners/ gaan. Wilt u het gebruik van Google Analytics blokkeren,dan kunt u naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ gaan.

Wilt u het gebruik van cookies beperken, dan zijn er eventueel ook nog andere tools in uw browser waarmee u dit kan doen. Als u cookies uitschakelt, zijn sommige functies van onze Website of bepaalde inhoud of functionaliteit mogelijk niet meer beschikbaar.

6. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS. Instructure gebruikt uw persoonsgegevens voor rechtmatige doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende doeleinden: om op uw verzoeken te reageren; het gebruiken, beheren en verbeteren van onze Website, onder meer voor analytische doeleinden; het personaliseren en verbeteren van uw ervaring; om u administratieve e-mails te sturen; om op uw opmerkingen of vragen te reageren; om u enquêtes te sturen of promotionele berichten over onze producten en diensten of de producten en diensten van externe partijen (‘Partners’); om te voldoen aan de wet en voor het beveiligen tegen en het onderzoeken en ontmoedigen van frauduleuze, ongeautoriseerde of illegale activiteiten; om u van tijd tot tijd telefonisch te benaderen in het kader van secundaire bescherming tegen fraude of om met uw toestemming feedback van u te vragen; of met uw goedkeuring of zoals op andere wijze wordt vermeld op het moment dat de gegevens worden verzameld. 

Wij gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming en doen niet aan profileren.

7. OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS. Zoals beschreven in dit Privacybeleid, delen wij uw persoonsgegevens met externe partijen, waaronder de volgende:

AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN. Wij kunnen persoonsgegevens die we verzamelen delen met dochterondernemingen, gezamenlijke ondernemingen of andere ondernemingen onder gemeenschappelijke zeggenschap (‘Aangesloten ondernemingen’) die wij in de toekomst mogelijk hebben. Wij kunnen sommige of al uw persoonsgegevens delen met deze Aangesloten ondernemingen. In dat geval eisen wij van onze Aangesloten ondernemingen dat zij dit Privacybeleid naleven. 

EXTERNE DIENSTVERLENERS. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met externe dienstverleners die namens ons gegevens verwerken. Wij kunnen bijvoorbeeld gegevens delen met dienstverleners die onze websites hosten of die namens ons e-maildiensten verlenen.

PARTNERS. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze Partners. Onze Partners kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor hun eigen rechtstreekse marketingdoeleinden.

OVERDRACHT VAN ACTIVA. Wij kunnen ook persoonsgegevens over u delen in verband met of tijdens onderhandelingen over een fusie, financiering, overname, faillissement, ontbinding, transactie of procedure met betrekking tot verkoop, overdracht, afstoting of openbaarmaking van het geheel of een deel van onze zaken of activa aan een ander bedrijf. In het geval dat persoonsgegevens op deze wijze worden gedeeld, wordt hier een melding van geplaatst op onze Website.

GETUIGENISSEN. Wij tonen getuigenissen en aanbevelingen op onze Website. Als u hiervoor goedkeuring geeft, kunnen wij ook uw getuigenis plaatsen met uw naam erbij. Wilt u uw getuigenis bijwerken of verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@instructure.com.

8. OVERIGE OPENBAARMAKINGEN. Instructure kan gegevens over u openbaar maken als het ervan overtuigd is dat dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is (a) om te voldoen aan de wet of gevolg te geven aan wettige verzoeken of gerechtelijke processen; (b) voor het beschermen of verdedigen van de rechten, veiligheid of eigendommen van Instructure, gebruikers van de diensten of andere personen, mede om ervoor te zorgen dat onze overeenkomsten, beleidsregels en gebruiksvoorwaarden worden nageleefd; of (c) om in noodgevallen de persoonlijke veiligheid van personen te beschermen. Wij kunnen gegevens delen met uw goedkeuring of zoals op andere wijze wordt vermeld op het moment dat gegevens worden verzameld of gedeeld.

Wij kunnen ook zonder beperkingen geanonimiseerde en/of samengevoegde gegevens delen.

9. KENNISGEVING AAN INTERNATIONALE BEZOEKERS. Deze sectie is van toepassing op bezoekers die de Website openen vanuit de Europese Economische Ruimte (‘EER’), Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk (‘VK’).

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING. Wij kunnen alleen persoonsgegevens over u verwerken voor zover de wetten van uw rechtsgebied dit toestaan. Dit wordt een ‘rechtsgrondslag’ genoemd. Bij het verwerken van persoonsgegevens over u kunnen wij ons baseren op de volgende rechtsgrondslagen:

RECHTEN. U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bezitten. U hebt het recht om aan te vragen dat wij uw persoonsgegevens rectificeren of verwijderen. U hebt ook het recht om aan te vragen dat wij het verwerken van uw persoonsgegevens beperken of blokkeren. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om persoonsgegevens over u die wij opslaan en overdragen aan anderen zonder belemmering van ons te ontvangen, onder meer door aan te vragen dat wij uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een ander verstrekken, d.w.z. een recht op gegevensportabiliteit; en om eerder van u verkregen goedkeuring voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u de ‘Contactgegevens’ in onderstaande sectie 16 gebruiken om contact met ons op te nemen. Om uw recht uit te oefenen om volledig vergeten te worden, kunt u het formulier invullen dat u vindt op https://www.instructure.com/right-be-forgotten

Houd er rekening mee dat Instructure deze rechten onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet aan u kan verlenen, bijvoorbeeld als de wet ons verhindert om dit te doen. U hebt daarnaast het recht om een klacht tegen ons in te dienen. Neem hiervoor contact op met de toezichthoudende autoriteit van het land waarin u woont.

RETENTIE. Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is om het doeleinde van het opslaan te bereiken, of voor zover de wet dit toelaat. De criteria die worden gebruikt om de periode van opslag van persoonsgegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijn of de criteria voor bepaalde marketinggegevens voor onze diensten of andere producten. Na het verstrijken van die periode worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, mits deze niet meer nodig zijn voor het vervullen van contractuele verplichtingen of het aangaan van een contract.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS. Houd er rekening mee dat de persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen worden overgedragen aan en bewaard op servers of databases die zich bevinden buiten uw staat, provincie, land of ander rechtsgebied, waar de privacywetten mogelijk minder bescherming bieden als die op uw locatie, waaronder de Verenigde Staten. 

Bij de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de EER of het VK, zijn wij verplicht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens voldoende beschermd worden in het land waarnaar deze worden overgedragen. Wij dragen persoonsgegevens alleen over naar deze landen als ze zijn onderworpen aan waarborgen die de bescherming van persoonsgegevens garanderen, onder meer door het aangaan van contracten met bedrijven waaraan gegevens worden overgedragen onder de noemers ‘modelcontractbepalingen’ en ‘VK-addendum’, op basis waarvan bedrijven buiten de EER of het VK verplicht zijn om uw persoonsgegevens in dezelfde mate te beschermen als wanneer deze in de EER of het VK waren gebleven.

11. PRIVACYVERKLARING VOOR CALIFORNIË. Op basis van de California Consumer Privacy Act (‘CCPA’) hebben inwoners van Californië bepaalde rechten met betrekking tot persoonsgegevens. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor Californië voor meer informatie over het uitoefenen van deze rechten.

12. SOCIALE NETWERKEN. Wij kunnen u toestemming geven om verbinding te maken en gegevens te delen met bepaalde sociale netwerken (‘Sociale netwerken’) (bv. een toepassing van Facebook). Wanneer u ervoor kiest deze Sociale netwerken te gebruiken, geeft u Instructure toestemming om gegevens te delen met het Sociale netwerk. U kunt bijvoorbeeld een toepassing gebruiken om berichten over Instructure te publiceren op uw Facebook-tijdlijn. Als u niet wilt dat wij uw gegevens blijven verstrekken aan het Sociale netwerk, dan kunt u uw privacy-instellingen wijzigen in het Sociale netwerk.

Wij hebben geen invloed op de privacypraktijken van Sociale netwerken en aanmeldservices die u gebruikt en dit Privacybeleid heeft geen betrekking op hun praktijken. Raadpleeg het privacybeleid van de Sociale netwerken of aanmeldservices die u gebruikt voor inzicht in hun praktijken.

13. UW KEUZES MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS. Wij geven u keuzes met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens. Wanneer u nieuwsbrieven of promotionele berichten van ons ontvangt, kunt u zich ‘afmelden’ door de afmeldinstructies te volgen in de e-mails die u van ons ontvangt of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies standaard accepteren. Doorgaans hebt u de keuze om cookies van onze Website te verwijderen en te weigeren in de instellingen van uw browser. Als u onze cookies verwijdert of weigert, heeft dit invloed op hoe onze Website en diensten voor u werken.

Wij kunnen samenwerken met advertentienetwerken en andere advertentieaanbieders (‘Advertentieproviders’) die namens ons en anderen advertenties aanbieden op niet-gelieerde platforms. Sommige van die advertenties zijn mogelijk gepersonaliseerd, wat inhoudt dat ze bedoeld zijn om relevant te zijn voor u op basis van gegevens die Advertentieproviders in de loop van de tijd verzamelen over uw gebruik van de Website en andere websites, met inbegrip van informatie over de relaties tussen verschillende browsers en apparaten. Deze vorm van adverteren staat bekend als adverteren op basis van interesses.

14. WIJZIGINGEN IN UW PERSOONSGEGEVENS. Sommige van de persoonsgegevens in uw account kunt u wijzigen door uw communicatie-instellingen te kiezen in het voorkeurscentrum van Instructure, dat te vinden is op https://www.instructure.com/preference-center. U kunt ook een verzoek indienen voor het wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens door ons een e-mail te sturen op het hieronder vermelde e-mailadres. Wanneer de wet dat toestaat, zullen wij binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. Het is mogelijk dat wij persoonsgegevens die zich in onze archieven bevinden niet kunnen verwijderen.

15. BELEID INZAKE HET KADER VOOR GEGEVENSBESCHERMING.

Instructure voldoet aan het kader voor gegevensbescherming EU-VS (‘EU-VS DPF’), de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het kader voor gegevensbescherming Zwitserland-VS (‘Zwitserland-VS DPF’) zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel. Instructure heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat het bedrijf de beginselen van het kader voor gegevensbescherming EU-VS (‘EU-VS DPF-beginselen’) onderschrijft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie op basis van het EU-VS DPF en vanuit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op basis van de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF. Instructure heeft aan het Amerikaanse Ministerie van Handel verklaard dat het bedrijf de beginselen van het Zwitserland-VS (‘Zwitserland-VS DPF-beginselen’) onderschrijft met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit Zwitserland op basis van de Zwitserland-VS DPF. Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-beginselen en/of de Zwitserland-VS DPF-beginselen, zijn de beginselen bepalend. Voor meer informatie over het kader voor gegevensbescherming (‘DPF’, wat staat voor Data Privacy Framework) en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Instructure verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die vanuit de EU, het VK en Zwitserland worden ontvangen, te onderwerpen aan de DPF-beginselen, afhankelijk van het relevante kader voor gegevensbescherming.

Instructure is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die het bedrijf ontvangt onder de EU-VS DPF-beginselen en de Zwitserland-VS DPF-beginselen (gezamenlijk ‘DPF-beginselen’) en vervolgens overdraagt aan een derde partij. Instructure voldoet aan de DPF-beginselen voor alle verdere overdrachten van persoonsgegevens vanuit de EU, het VK en Zwitserland, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdracht. De Federal Trade Commission heeft jurisdictie over de naleving door Instructure van het EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF.

Het kan zijn dat Instructure verplicht is om persoonsgegevens vrij te geven als reactie op wettelijke verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- en wetshandhavingsvereisten.

Inwoners van de EU, het VK en Zwitserland hebben recht op toegang tot de persoonsgegevens die Instructure bijhoudt, en hebben in sommige gevallen keuzes om het gebruik en de openbaarmaking van persoonsgegevens te beperken. Deze rechten worden uitgebreider beschreven in sectie 9 ‘Kennisgeving aan internationale bezoekers, rechten’ van dit Privacybeleid. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@instructure.com.

In overeenstemming met het EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF, verbindt Instructure zich ertoe om klachten in verband met de DPF-beginselen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EU, het VK en Zwitserland met vragen of klachten over onze omgang met persoonsgegevens die zijn ontvangen op basis van de EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF dienen eerst contact op te nemen met Instructure, zoals beschreven in de ‘Contactgegevens’ in sectie 16 hieronder.

In overeenstemming met het EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF, verbindt Instructure zich ertoe onopgeloste klachten over onze omgang met persoonsgegevens die zijn ontvangen op basis van de EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Zwitserland-VS DPF door te verwijzen aan TRUSTe, een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Als u van ons geen tijdige ontvangstbevestiging ontvangt van uw klacht in verband met de DPF-beginselen, of als wij uw klacht in verband met de DPF-beginselen niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, 

kunt u naar https://feedback-form.truste.com/watchdog/request gaan voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van TRUSTe worden u kosteloos aangeboden. Onder bepaalde voorwaarden, die uitgebreider worden beschreven op de DPF-website, heeft u mogelijk het recht om bindende arbitrage in te roepen wanneer andere geschillenbeslechtingsprocedures zijn uitgeput.

16. CONTACTGEGEVENS. Instructure stelt uw opmerkingen of vragen over dit Privacybeleid op prijs. Stuur ons een e-mail op privacy@instructure.com of neem contact met ons op via het volgende adres of telefoonnummer:

Instructure, Inc.
6330 S 3000 E, STE 700
Salt Lake City, UT 84121
Verenigde Staten
Telefoon: +1 (800) 203.6755

Instructure Global Ltd
New Penderel House, 4th Floor
283-288 High Holborn
Londen, WC1V 7HP Engeland
Telefoon: +44 (800) 358 4330

Als u een onopgelost probleem hebt met betrekking tot privacy of het gebruik van gegevens dat wij niet naar tevredenheid hebben behandeld, kunt u ook (gratis) contact opnemen met onze externe, in de VS gevestigde geschillenbeslechter op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

17. WIZIJGINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID. Instructure kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als wij wijzigingen in dit Beleid aanbrengen, zullen wij de datum onder ‘Laatst bijgewerkt’ hierboven aanpassen. Wij raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om op de hoogte te blijven van onze privacypraktijken.

0