De impact van COVID-19 op het succes en de betrokkenheid van studenten in de Benelux

4 MIN READ
Share

De pandemie heeft wereldwijd een enorm effect gehad op verschillende branches en met name het onderwijs sterk getroffen. Instellingen hadden weinig tijd om zich voor te bereiden op een astronomische verschuiving van overwegend een-op-een onderwijs naar een hybride of volledig online benadering. We hebben 243 beheerders, studenten en docenten ondervraagd om hun perspectieven op studentensucces en de factoren die hierop van invloed zijn te begrijpen. Onze laatste jaarlijkse enquête neemt de perceptie van de impact van COVID-19 op het hoger onderwijs in België, Nederland en Luxemburg onder de loep. Helaas zijn de effecten grotendeels negatief: 70% van de ondervraagden meldt dat COVID-19 hun dagelijks leven heeft beïnvloed en 76% gelooft dat meer studenten sinds COVID-19 studievertraging oplopen. De belangrijkste reacties op de impact van COVID-19 worden hieronder gedeeld:

 • COVID-19 heeft mijn dagelijks leven beïnvloed. - 70%
 • Sinds COVID-19 lopen meer studenten studievertraging op. - 76%
 • COVID-19 heeft de betrokkenheid van studenten negatief beïnvloed. - 76%
 • COVID-19 heeft de academische vooruitgang van studenten negatief beïnvloed. - 74%
 • Ik had een grotere voorkeur voor fysiek dan online leren. - 56 %
 • COVID-19 heeft een negatieve invloed gehad op de carrièremogelijkheden van studenten. - 64%

Ook al leren we nu te leven met COVID-19 en zien we de terugkeer van een-op-een onderwijs, we kunnen de impact die COVID-19 heeft gehad niet negeren of de inspanning onderschatten van pedagogen om de uitdagingen te overwinnen waarmee studenten worden geconfronteerd:

 • 85% van de ondervraagden is van mening dat COVID-19 een aanzienlijke impact heeft op het succes van studenten
 • 84% van de dagelijkse gewoonten en gedragingen van de ondervraagden is tot op zekere hoogte beïnvloed door COVID-19
 • 69% van de ondervraagden denkt dat COVID-19 hun dagelijkse gewoonten de komende 12 maanden zal blijven beïnvloeden

Gebruik van online leren als reactie op COVID-19

Naast het succes van studenten heeft COVID-19 ook een vergelijkbaar effect gehad op hun betrokkenheid. 90% van de ondervraagden is significant vaker van mening dat COVID-19 ten minste een matige impact heeft gehad op de betrokkenheid. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de ondervraagden denken dat COVID-19 vooral impact heeft op de betrokkenheid van studenten door verplicht online leren, waardoor studenten wel lessen kunnen bijwonen, maar niet zinvol aan de lessen kunnen deelnemen. Het is waar dat instellingen ingrijpende veranderingen hebben aangebracht in het onderwijs, zoals hieronder wordt beschreven: 

 • 92% van de instellingen is overgeschakeld op volledig of hybride online onderwijs als gevolg van COVID-19
 • 56% is overgegaan op volledig online leren of onderwijs op afstand
 • 36% is overgegaan op gedeeltelijk online leren of onderwijs op afstand
 • 8% is niet overgegaan op online leren of onderwijs op afstand


De opkomst van leren op afstand is sterk geweest, maar de ervaring voor veel studenten is niet positief. Slechts 19% van de studenten vindt het gemakkelijk om betrokken te blijven tijdens leren op afstand. 76% van de studenten vindt het moeilijker om hun focus te behouden tijdens online leren.  Uit deze negatieve percepties blijkt duidelijk dat instellingen zich snel moeten aanpassen aan de veranderende behoeften van studenten. Sinds 2020 volgt slechts 30% van de ondervraagden weer fysiek onderwijs, 21% blijft volledig online leren en 49% blijft gedeeltelijk onderwijs op afstand volgen. Online leren is niet meer weg te denken, dus instellingen moeten de betrokkenheid van studenten op korte termijn aanpakken. 


Veranderingen in het hoger onderwijs sinds COVID-19

De veranderingen in het hoger onderwijs sinds de uitbraak van COVID-19 zijn enorm. Instellingen hebben fysieke evenementen afgelast, een beleid ingevoerd waarbij mondkapjes moeten worden gedragen en zijn nieuwe online platforms gaan gebruiken voor leren op afstand. We hebben een aantal van de belangrijkste veranderingen uiteengezet die ondervraagden hieronder hebben aangegeven:

 • 64% heeft fysieke evenementen of ceremonies afgeschaft
 • 65% heeft het dragen van mondkapjes ingesteld
 • 38% heeft nieuwe mentale gezondheidsmaatregelen ingevoerd
 • 57% heeft sportactiviteiten of buitenschoolse activiteiten afgeschaft
 • 49% is een nieuw online platform voor online leren of leren op afstand gaan gebruiken

Het is geweldig om te zien dat beheerders aanzienlijk meer kans hebben om te worden geconfronteerd met het feit dat hun instelling nieuwe gezondheidsmaatregelen heeft geïmplementeerd en nieuwe geestelijke gezondheidsmaatregelen heeft gecreëerd om studenten en personeel te ondersteunen, maar veranderingen kunnen hier niet stoppen. Voor de beste resultaten voor studenten moeten we proactief zijn en niet reactief als het om leren gaat. Online leren is niet meer weg te denken en is een verwachting geworden, dus universiteiten moeten zich aanpassen en ervoor zorgen dat ze voldoende online aanbod hebben. Ontdek welke andere factoren van invloed zijn op het succes en de betrokkenheid van studenten in het volledige rapport

Ontdek meer onderwerpen:

Blijf op de hoogte.

Abonneer je op onze blog en blijf op de hoogte van onze nieuwste inzichten, tips en updates!