LMS Buyer Guide Voor Het MBO

Share

Ik wil graag de buyer guide ontvagen

Share
canvas-mid-blob
canvas-mid-blob

Een sterk mbo is hard nodig voor de Nederlandse maatschappij. Overal zijn er vakmensen nodig. Of je het nou hebt over de zorg, techniek, onderwijs of defensie; alle sectoren staan te springen om mbo’ers. Het is daarbij belangrijk dat de mbo-studenten van vandaag worden opgeleid tot de professionals van morgen.

Van deze professionals wordt verwacht dat ze wendbaar en flexibel zijn, dat ze in hun werk mee kunnen groeien met de veranderende maatschappij en technologie. Mbo-studenten worden tegenwoordig steeds minder opgeleid voor een specifiek beroep en worden tijdens hun opleiding al gefaciliteerd om zich een uniek profiel aan te meten en in de rest van hun carrière te blijven (door)leren. Er wordt dus steeds meer om flexibel onderwijs gevraagd. Hierbij wordt er ook ingezet op de toekomstbestendigheid van het mbo. De veranderende behoeften van de arbeidsmarkt en de verwachtingen die docenten en studenten hebben van hun opleiding, vereist nogal veel flexibiliteit van mensen die werken binnen de verschillende mbo-instellingen in Nederland. Het is van belang dat deze flexibiliteit van docenten dan ook wordt ondersteund door middel van een moderne en flexibele leeromgeving. Op deze manier kunnen zij voldoende energie steken in het geven van goed en passend onderwijs enhoeven zij zich niet druk te maken over het complexe administratieve proces dat komt kijken bij de verdere flexibilisering van het onderwijs.

Het kiezen van een passend leermanagementsysteem is essentieel om klaar te zijn voor de toekomst en het leren makkelijker te maken. In deze gids wordt daarom informatie gegeven hoe een moderne leeromgeving de kwaliteit en effectiviteit van onderwijs kan verbeteren, en waar op gelet moet worden bij de aanschaf ervan.